Senin, 23 Agustus 2010

Rukun, Fardhu, Syarat, dan Fardhunya Syahadat

أركان الشهادة خمسة شاهد و مشهود و مشهود به و مشهود عليه و صيغة
Ari Rukun Syahadat eta aya 5 :
1. Syahid ( شاهد ) = perkara anu nyaksi
2. Masyhud ( مشهود ) = Perkara Anu di Syaksiannana
3. Masyhud Bih ( مشهود به ) = inti tina lafadz nyaksian/perkara anu ngadorong lahirna panyaksian
4. Masyhud Alaih ( مشهود عليه ) = anu ngahudangkeun panyaksian / tingkah / pagawean anu nuduhkeun sifat panyaksian
5. Shighot ( صيغة ) = lafazd panyaksi / kecap-kecap anu nuduhkeun harti panyaksian
tafsiranna :
Allah maparin 50x sholat dina waktos Isro wal mi`roj Kangjeung nabi Muhammad Saw. anu bukti Kangjeung Nabi harita teh nuju di sidrotul muntaha , mangka nyuntrungkeun malaikat jibril As. Ka kangjeung Nabi Saw. Sahingga nyungkur sujud kangjeung Nabi saw. ( ujug-ujug mata hate kangjeung Nabi Ninggal Allah Swt. ) Lajeung Allah Ta`ala ngadawuh : Hei muhammad kudu ngangkatkeun anjeun kana sirah anjeun, ieu poe lain waktu ruku jeung sujud, mangka nabi Saw. Ngangkat kana mastakana sareung calik tawarruk sapertos calik dijero sholat, sabari ngadawuh :
“ sadaya kahormatan, kaberkahan, sholawat sareung kasaean sadayana eta tetep milik Gusti. “
Mangka ngadawuh Gusti Allah Ta`alaa : Ari kasalameutan eta tetep pikeun anjeun Hei Nabi ( Muhammad Saw. ) “
Lajeung kangjeung Nabi Saw. Ngadawuh : “ Ari kasalameutan eta tetep pikeun abdi sadaya sareung pikeun pirang-pirang abdina anu saroleh .”
Mangka para malaikat anu ngurumunan Dzat Allah Saw. Sapakeut ngucapkeun :
“ Kaula nyaksi yen teu aya pangeran anu wajib di ibadahan kalayan haq anging Allah sareung saestuna kangjeung nabi Muhammad Saw. Eta utusan Allah “
Maka maparin Allah Ta`ala 50x sholat pikeun kangjeung nabi sareung umatna, lajeung kangjeung Nabi Saw nyuhunkeun Rukhshoh ka Allah Swt. anu saljeungna dikirangan-dikirangan dugika 5x sholat dina sadinteun saweungi pikeun Kangjeung Nabi sareung Umat kanjeung nabi Saw.
Tah dina ieu tafsiran : anu jadi Syahid ( anu nyaksianna ) eta para malaikat, ari Masyhudna ( anu disaksianna ) eta Allah Ta`alaa jeung Rosul-Na Saw.
Ari masyhud bihna nyaeta mata hate tegesna panyaksian kalayan mata hate kangjeung Nabi Saw.
Ari padameulan maparin 50X sholat eta Salaku Masyhud Alaihna.
Jeung ari ucapan : “ Kaula nyaksi yen teu aya pangeran anu wajib di ibadahan kalayan haq anging Allah sareung saestuna kangjeung nabi Muhammad Saw. eta utusan Allah “ eta kalimah salaku shighotna.

Ari Rukun syahadat deui eta aya 4 :
1. Netepkeun dzatna Allah
2. Netepkeun Sifatna Allah
3. Netepkeun Af`alna Allah
4. Dipertelakeun

Ari Fardhuna syahadat eta aya 2 :
1. Diucapkeun ku lisan
2. Dibenerkeun ku hate

Ari Syaratna syahadat eta aya 4 :
1. Kudu dikanyahokeun
2. Kudu di ucapkeun
3. Kudu di shidikkeun
4. kudu dia`malkeun

Ari Sampurnana syahadat eta aya 4 :
1. Ilmu tegesna nyaho
2. Diucapkeun
3. Dishidiqkeun ( dibenerkeun )
4. Dipertelakeun

Ari Batalna Syahadat eta aya 4 :
1.Nyakutukeun ka Allah ( Musyrik ), nyatana teu nekadkeun kana wahdaniyatna Allah.
2.Mangmang atina ka Allah
3. mungkir awakna di dameul ku Allah
4. Hateu di itsbatkeun kuhate kana ayana Gusti Allah.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Apabila ada kesalahan dan kekurangan yang harus saya perbaiki, saya mohon komentarnya saudara/i dikirimkan ke alamat :
muhammadabysufyanhasan@gmail.com